Služby

Činnosť spoločnosti zabezpečuje individuálny prístup vo všetkých fázach výstavby v rámci bytovej, občianskej a priemyselnej výstavby.

Servis je riešený vo fázach :

  • Príprava, návrh a komplexne projektovanie stavieb

  • Inžinierska činnosť

  • Poradenská činnosť

  • Sprostredkovanie obchodu a služieb

  • Výkon činnosti vedenia a uskutočňovania stavieb

  • Realizácia stavieb