O nás

O našej spoločnosti

Rastúca potreba ekologických a nízkoenergetických stavieb je na Slovensku dôsledkom ekonomického rastu v priemysle, stavebnćtve a iných oboroch. Spoločnosť STRAW building s.r.o. sa snaží o etabolovanie v oblasti realizácie stavieb, nakoľko v súčasnosti má vysoko rozvinutú činnosť v oblasti návrhov, projektovania stavieb a dozorovania pri následnej výstavbe.

Spoločnosť bola založená na základe spoločenskej zmluvy a následným zapísaním do Obchodného registra dňa 22. decembra 2010. Spoločnosť založila na základe splnomocnenia spoločníka právna kancelária JUDr. Diana Šiagiová, vrátane všetkých potrebných administratívnych úkonov.

Predmet činnosti

Spoločnosť STRAW building, s.r.o. podniká v oblasti stavebníctva, ktoré sa vyznačuje svojou špecifickosťou. Toto odvetvie je vysoko profitabilné a zároveň v ňom existuje silný konkurenčný boj. V súčasnosti v ňom pôsobí vyše 9 tisíc podnikov a viac ako 88 tisíc živnostníkov

Spoločnosť sa v minulosti zameriava viac na vypracovanie architektonicko dispozičných a urbanistických štúdii stavieb s cieľom vyhotovenie projektovej dokumentácie v stupňoch pre územné a stavebné konanie a realizačný projekt. Zároveň zákazníkom uľahčuje život vybavením potrebných vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých orgánov a organizácií s cieľom vydania náležitých povolení k realizácii stavby. Podieľala sa aj na realizácii stavby prostredníctvom autorského a stavebného dozoru.

V súčasnosti sa zamerala aj na priamu výstavbu stavieb ako generálny dodávateľ stavby (prostredníctvom spolupráce subdodávateľských firiem a vlastných resp. externých  pracovníkov spoločnosti).

Spoločnosť sa zameriava na výstavbu energeticky nenáročných stavieb, ktoré sú v súlade so životným prostredím.