Úvod

Vitajte

Vitajte na stránkach architektonickej firmy STRAW BUILDING. Ústredným bodom našej firmy je zmysel pre detail a typologickú rozmanitosť, ktorá neporušuje harmóniu tónov v architektúre projektov.

Prečo my?

Spoločnosť zabezpečuje komplexnú projekčnú a inžiniersku činnosť, stavebný dozor a činnosť stavbyvedúceho v spojení s realizáciou stavieb. Zabezpečuje stavby od ich predprípravy, návrhov až po vypracovanie projektov a zabezpečenie náležitých povolení pre výstavbu, kolaudáciu a následné užívanie stavby. V rámci realizácie poskytuje súčinnosť ako autorský a stavebný dozor, resp. vedenie stavby a jej realizáciu. 

wetBLOC

Sme výhradný distribútor nemeckej technológie wetBLOC a wetMOLD pre Slovenský a Maďarský región.